Derularea arborelui din stanga (Inainte/Inapoi)

Arhitectură navală-Fișe discipline

Domeniul: Arhitectură Navală - Anul I

  Nr.crt. Discipline obligatorii Cod disciplină  
  1. Analiză matematică UG-N-01 (F)  
  2. Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială UG-N-02 (F)  
  3. Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare UG-N-03 (F)  
  4. Mecanică UG-N-04 (TD)  
  5. Desen tehnic şi infografică UG-N-05 (F)  
  6. Metode numerice UG-N-06 (F)  
  7. Fizică UG-N-07 (F)  
  8. Chimie UG-N-08 (F)  
  9. Geometrie descriptivă UG-N-09 (F)  
  10. Electrotehnică şi maşini electrice UG-N-10 (TD)  
  11. Limba engleză UG-N-11 (C)  
  12. Educaţia fizică UG-N-12 (C)  

  Nr.crt. Discipline opţionale Cod disciplină  
    PACHETUL A    
  13a. Hidrodinamică şi teoria valurilor UG-N-13 (TD)  
  14a. Studiul materialelor UG-N-14 (TD)  
    PACHETUL B    
  13b. Hidrografie UG-N-15 (TD)  
  14b. Tehnologia materialelor UG-N-16 (TD)  

Domeniul: Arhitectură Navală - Anul II

  Nr.crt. Discipline obligatorii Cod disciplină  
  1. Matematici speciale UG-N-17 (F)  
  2. Proiectarea preliminară a navei UG-N-18 (TD)  
  3. Teoria navei UG-N-19 (TD)  
  4. Construcţia navei UG-N-20 (TD)  
  5. Rezistenţa materialelor UG-N-21 (TD)  
  6. Organe de maşini navale UG-N-22 (TD)  
  7. Desen tehnic şi infografică UG-N-23 (F)  
  8. Limba engleză UG-N-24 (C)  
  9. Educaţia fizică UG-N-25 (C)  
  10. Practică UG-N-26 (TD)  

  Nr.crt. Discipline opţionale Cod disciplină  
    PACHETUL A    
  11a. Termotehnică UG-N-27 (TD)  
  12a. Tehnici de calcul în construcţii navale UG-N-28 (SU)  
    PACHETUL B    
  11a. Transfer de caldură UG-N-29 (TD)  
  12a. Tehnici CAD-CAE în proiectarea navelor UG-N-30 (SU)  

  Nr.crt. Discipline opţionale Cod disciplină  
    PACHETUL A    
  11a. Nave tehnice UG-N-68 (SU)  
  12a. Motoare de propulsie navală UG-N-69 (TD)  
  13a. Nave mici UG-N-70 (SU)  
  14a. Reguli şi convenţii în arhitectura navală UG-N-71 (TD)  
    PACHETUL B    
  11a. Nave speciale UG-N-72 (SU)  
  12a. Sisteme energetice de propulsie UG-N-73 (TD)  
  13a. Ambarcaţiuni şi nave de agrement UG-N-74 (SU)  
  14a. Reglementări în construcţia navelor UG-N-75 (TD)  

Domeniul: Arhitectură Navală - Anul III

  Nr.crt. Discipline obligatorii Cod disciplină  
  1. Rezistenţa la înaintare a navei UG-N-31 (TD)  
  2. Hidrodinamica formelor navei UG-N-32 (TD)  
  3. Instalaţii de bord şi punte UG-N-33 (TD)  
  4. Sisteme integrate de proiectare navale UG-N-34 (SU)  
  5. Mecanica structurilor navale UG-N-35 (TS)  
  6. Dinamica navei în mare reală UG-N-36 (TS)  
  7. Metoda elementului finit în construcţii navale UG-N-37 (TS)  
  8. Tehnologia fabricării corpului navei UG-N-38 (TS)  
  9. Manevrabilitatea şi guvernarea navei UG-N-39 (TS)  
  10. Practică Arhitectură Navală UG-N-40 (TS)  

  Nr.crt. Discipline opţionale Cod disciplină  
    PACHETUL A    
  11a. Vibraţiile locale şi generale ale navei UG-N-46 (TD)  
  12a. Teoria propulsorului UG-N-47 (TD)  
    PACHETUL B    
  11b. Dinamica structurilor navale UG-N-48 (TD)  
  12b. Porturi şi căi navigabile UG-N-40 (TD)  

Domeniul: Arhitectură Navală - Anul IV

  Nr.crt. Discipline obligatorii Cod disciplină  
  1. Management în construcţii navale UG-N-50 (TD)  
  2. Marketing UG-N-51 (TD)  
  3. Arhitectura navei UG-N-52 (TD)  
  4. Tehnologia fabricării corpului navei UG-N-53 (TS)  
  5. Sisteme integrate de proiectare a corpului navei UG-N-54 (TS)  
  6. Structuri marine neconvenţionale UG-N-55 (TS)  
  7. Probarea navei UG-N-56 (TS)  
  8. Activitatea de cercetare proiectare de specialitate UG-N-57 (TS)  
  9. Proiect de diplomă de specialitate UG-N-58 (TS)  
  10. Licenţă UG-N-59 (TS)