Derularea arborelui din stanga (Inainte/Inapoi)

Statut si strategie

1. Definirea centrului

Centrul de cercetare, gândit ca un pol de excelenţă în domeniu, îşi asumă misiunea de a contribui la îmbogăţirea patrimoniului de cunoaştere în domeniul naval prin intermediul cercetării ştiinţifice. Îşi propune să ofere membrilor comunităţii universitare implicaţi, condiţiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor prin cercetare ştiinţifică. Îşi declară rolul de catalizator al activităţii de cercetare în domeniul naval desfăşurate în ţară, prin continuarea tradiţionalelor legături cu singurul institut naţional de cercetări în domeniu, S.C. ICEPRONAV S.A. Galaţi şi cu şantierele navale DAMEN Galaţi, STX Brăila, STX Tulcea, SN.Constanţa şi DAEWOO Heavy Industries Mangalia. Îşi propune să creeze un cadru eficient de atragere a unor resurse financiare extra-bugetare absolut necesare unei bune funcţionări.
Îndeplinirea misiunilor Centrului de cercetare este asigurată prin intermediul următoarelor pârghii:
 • -o structură organizatorică flexibilă, sensibilă la comanda socială;
 • -planificarea şi eficientizarea dezvoltării moderne şi echilibrate pe baza cerinţei de produse de cercetare existentă la modul real în momentul de faţă în ţară;
 • -aplicarea principiilor managementului calităţii totale în organizarea şi conducerea activităţilor;
 • -cooptarea în cadrul diferitelor colective de cercetare a celor mai valoroase personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate;
 • -promovarea şi susţinerea interdisciplinarităţii prin încurajarea colaborării între catedrele şi departamentele Universităţii. Centrul este gândit ca un consorţiu format din trei catedre, la care poate adera orice alt membru al comunităţii academice, cu realizări notabile în domeniile temelor de cercetare contractate;
 • -organizarea de conferinţe, colocvii, reuniuni de lucru, care să favorizeze contactele între studenţi, universitari şi specialişti din industrie;
 • -intermedierea cercetării comune Universitate-Industrie, aceasta putându-se concretiza prin contracte de cercetare, pentru promovarea noilor tehnologii;
 • -diseminarea output-ului activităţilor în comunitatea navală românească;
 • -publicarea de articole în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate, participarea la conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale;
 • -editare de carte (monografii, manuale universitare, etc.) pe plan naţional şi local;
 • -realizarea altor servicii şi activităţi compatibile cu scopul Centrului ce nu aduc atingere intereselor altor persoane fizice şi juridice şi nu contravin normelor de drept.

2. Statul centrului

Organizare

Centrul de cercetare îşi desfăşoară activitatea pe parcursul întregului an calendaristic, iar evidenta financiar-contabilă a fondurilor în lei şi valută va fi raportată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Este organizat în două divizii, care profilează şi domeniile de competenţă (de expertiză):
 • -Hidrodinamică navală
 • -Structuri navale
Fiecare divizie este condusă de un coordonator. Cei doi coordonatori, împreună cu directorul centrului şi cu prodecanul Facultăţii de Nave formează Consiliul Ştiinţific, organul conducător al centrului.

Strategia de organizare şi dezvoltare a Centrului este hotărâtă de Adunarea Generală. Administrarea şi coordonarea ştiinţifică a Centrului este asigurată de un Consiliu Ştiinţific.

Componenta Centrului

Centrul este constituit din membri activi şi membri onorifici. Aceşti membri pot fi persoane fizice sau juridice.
Titlul de membru onorific poate fi decernat de către Consiliul Ştiinţific persoanelor care au făcut servicii Centrului. Acest titlu le conferă dreptul de a face parte din Adunarea Generală.

3. Direcții de cercetare

 • Hidrodinamică navală, analiza şi optimizarea formelor navei
 • Analiza si optimizarea structurilor navale şi off-shore

4. Activitășile centrului

 • Cercetare fundamental-aplicativă
  • -în domeniul hidrodinamicii navei si al structurilor marine
  • -în domeniul mecanicii structurilor navale si off-shore
  • -în domeniul instalatiilor si echipamentelor navale
  • -în domeniul modelării proceselor tehnologice de fabricatie si de sudare în domeniul naval
 • Consultanţă în domeniile de competenţă
 • Expertize tehnice
 • Activitate publicistică

5. Domenii de competență

1. Hidrodinamică navală

 • Modelarea numerică a curgerii în jurul navei prin CFD (Computational Fluid Dynamics).
 • Dinamica navei în mare reală
 • Propulsoare navale

2. Structuri navale

 • Statica si dinamica structurilor navale si off-shore
 • Analiza numerica prin FEM (Finite Element Method) a structurilor navale si off-shore